Tổ chức Lễ Khởi Công

Tổ chức Lễ Khởi Công tại Thanh Hóa

Lễ khởi công là gì?

Lễ khởi công xây dựng là buổi lễ được tổ chức khi bắt đầu xây dựng một công trình, dự án mới nào đó. Theo quan niệm của người xưa thì lễ khởi công chính là đang xin phép Thổ Địa cho phép xây dựng trên mảnh đất đã chọn cũng như cầu mong mọi điều tốt lành cho công trình.

tổ chức lễ khởi công thanh hóa

lễ khởi công tại thanh hóa

lễ khởi công ở thanh hóa

lễ khởi công tại thanh hóa 

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 23 Trịnh Căn, Đông Vệ, Thanh Hóa

Điện thoại: 0918.795.865

Email: sukienthanhhoa36@gmail.com

Website: https://sukienthanhhoa.com

VỀ CHÚNG TÔI
TƯ LIỆU
pic12pic3pic1
BIỂU MẪU LIÊN HỆ
Họ & tên
Email
Số điện thoại
Nội dung tư vấn
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sự kiện Thanh Hóa

- Địa chỉ: 23 Trịnh Căn, Đông Vệ, Thanh Hóa

- Phone: 0918.795.865

- Email: sukienthanhhoa36@gmail.com

- Website: sukienthanhhoa.com

Copyright 2023 SuKienThanhHoa.Com