Tổ chức chạy RoadShow

Tổ chức chạy RoadShow tại Thanh Hóa

RoadShow là gì?

RoadShow là hoạt động biểu diễn lưu động trên đường phố cực kì ấn tượng, với mục đích quảng bá sản phẩm, thương hiệu, dịch vụ trước số đông công chúng. Trong đó có roadshow xe đạp, roadshow xe máy là những kỹ thuật marketing xuất hiện từ lâu và vẫn được ưa chuộng cho đến ngày nay.

tổ chức chạy roadshow thanh hóa

- Tổ chức chạy roadshow xe đạp

tổ chức chạy roadshow xe đạp tại thanh hóa

 tổ chức chạy roadshow xe đạp thanh hóa

tổ chức chạy roadshow xe đạp ở thanh hóa

- Tổ chức chạy roadshow xe máy 

tổ chức chạy roadshow xe máy tại thanh hóa

tổ chức chạy roadshow xe máy thanh hóa

tổ chức chạy roadshow xe máy ở thanh hóa 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 23 Trịnh Căn, Đông Vệ, Thanh Hóa

Điện thoại: 0918.795.865

Email: sukienthanhhoa36@gmail.com

Website: https://sukienthanhhoa.com

 

VỀ CHÚNG TÔI
TƯ LIỆU
pic12pic3pic1
BIỂU MẪU LIÊN HỆ
Họ & tên
Email
Số điện thoại
Nội dung tư vấn
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sự kiện Thanh Hóa

- Địa chỉ: 23 Trịnh Căn, Đông Vệ, Thanh Hóa

- Phone: 0918.795.865

- Email: sukienthanhhoa36@gmail.com

- Website: sukienthanhhoa.com

Copyright 2023 SuKienThanhHoa.Com